Έργο

Έργο

Αντικείμενο του έργου είναι η σχεδίαση και ανάπτυξη ενός συστήματος εντοπισμού και διάσωσης ατόμων, ιδιαίτερα εκείνων που ανήκουν σε ομάδες πληθυσμού με ιδιαίτερη μεγάλη πιθανότητα να χαθούν. Κεντρικό τμήμα του συστήματος είναι μια αρθρωτή “wearable (φορητής)” συσκευή, ενώ σημαντικό ρόλο στην αποτελεσματικότητά του θα διατελέσουν οι αλγόριθμοι εντοπισμού θέσης και κατάστασης του ατόμου που μεταφέρει τη συσκευή.

Η βασική ιδιότητα της wearable συσκευής του συστήματος με την κωδική ονομασία WeSAR είναι η δυνατότητα βασικής επικοινωνίας με τους σταθμούς βάσης που μπορεί να βρίσκονται σε αποστάσεις ακόμα και αρκετών χιλιομέτρων από το χώρο της συσκευής (με χρήση πρωτοκόλλων επικοινωνίας χαμηλής κατανάλωσης και μεγάλης εμβέλειας, ενδεικτικά LoRa, NB-IoT). Επιπλέον, οι βασικές παράμετροι της επικοινωνίας, όπως ο ρυθμός και η ισχύς της εκπομπής των πακέτων δεδομένων, θα προσαρμόζονται στις ιδιαίτερες συνθήκες εφαρμογής ώστε ο χρόνος ζωής της μπαταρίας της συσκευής να είναι της τάξεως των αρκετών ημερών και εβδομάδων. Το σύστημα θα χρησιμοποιηθεί σε καταστάσεις όπου η ζωή των ανθρώπων βρίσκεται σε κίνδυνο λόγω απομάκρυνσης τους από κάποια ελεγχόμενη περιοχή. Τέτοιες περιπτώσεις μπορεί να οφείλονται στην πνευματική κατάσταση ή την αδυναμία αντίδρασης και είναι:

Άτομα με διαταραχές στο φάσμα του αυτισμού

Για τέτοια άτομα σε ποσοστό 49% έχει αναφερθεί ότι τουλάχιστον μία φορά από την ηλικία τών 4 ετών έχουν εξαφανιστεί ή εκτεθεί σε κίνδυνο λόγω τάσης φυγής.

Άτομα πάσχοντα από κάποια μορφή άνοιας

Τα άτομα αυτά έχουν στατιστικά πιθανότητα 60% τουλάχιστον μία φορά να χαθούν σε κάποιον εξωτερικό χώρο.

Νήπια και παιδιά

Νήπια και παιδιά σε μεγάλους ανοιχτούς χώρους ψυχαγωγίας με κίνδυνο να πέσουν θύματα κακόβουλων ενεργειών και παρουσιάζουν αδυναμία αυτοάμυνας.

Απώτερος στόχος, που θα στηριχθεί στα αποτελέσματα του έργου, είναι να δημιουργηθεί μια οικογένεια wearable και tag διαφόρων τύπων (ενδυμάτων, wristband, badges) χαμηλής κατανάλωσης και μεγάλης εμβέλειας για παρακολούθηση και διάσωση, με δεκάδες εφαρμογές σε αστικό ή μη περιβάλλον.

Το έργο χρηματοδοτείτε από την ΔΡΑΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ: «ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία.

Η αφίσα του έργου και το φυλλάδιο