Εταίροι

Yodiwo

Η Yodiwo Α.Ε. είναι μια καινοτόμος επιχείρηση που δραστηριοποιείται στην παγκόσμια αγορά της παροχής IoT πλατφόρμας για την ανάπτυξη επιχειρηματικών εφαρμογών και υπηρεσιών ΙοΤ/Μ2Μ Η πλατφόρμα αυτή συνίσταται από ένα σύνολο εργαλείων λογισμικού, και προγραμματιζόμενων συσκευών που διευκολύνουν την διασύνδεση έξυπνων στοιχείων, ανεξαρτήτου τεχνολογίας, με το διαδίκτυο, την συσχέτιση και ανάλυση των δεδομένων που παράγουν οι συσκευές αυτές, την απεικόνιση τους με τρόπους που επιλέγει ο χρήστης σε φορητές και σταθερές συσκευές και την αποθήκευση σε βάσεις δεδομένων. Με την πλατφόρμα της Yodiwo επιταχύνεται ο χρόνος ανάπτυξης βιομηχανικών ΙοΤ εφαρμογών έως και 90% σε σχέση με άλλες μεθόδους προγραμματισμού και ανάπτυξης και για το λόγο αυτό, η λύση που παρέχει η εταιρεία έχει αξιολογηθεί και χρησιμοποιείται σήμερα σε εφαρμογές που εξυπηρετούν ανάγκες όπως:α. διαχείρισης – προληπτικής συντήρησης εξοπλισμού και παγίων,β. παρακολούθησης αποθεματικών στο λιανεμπόριο καιχονδρεμπόριο,γ. ενεργειακής διαχείρισης εγκαταστάσεων,δ. εξυπηρέτησης πολιτών σε αστικό περιβάλλον.

Econais

Η Econais ΑΕ ιδρύθηκε τον Φεβρουάριο το 2008 από 3 μηχανικούς με μεγάλη διεθνή διοικητική και σχεδιαστική εμπειρία. Αποστολή της είναι η σχεδίαση και παραγωγή διεθνώς πρωτοποριακών λύσεων που απευθύνονται στην αγορά του Internet of Things. Τα προϊόντα της μέχρι σήμερα αφορούν στη διασύνδεση μέσω Wi-Fi (embedded Wi-Fi) με μια οικογένεια προϊόντων με όνομα WiSmart αποτελούμενη από ευέλικτα, αυτόνομα υποσυστήματα Wi-Fi, με ενσωματωμένο επεξεργαστή, ισχυρότατο TCP-IP και ολοκληρωμένο περιβάλλον ανάπτυξης λογισμικού. Η εταιρεία έχει υποστηριχτεί οικονομικά από διεθνείς επενδυτές τόσο μέσω Angel Investor (2012) όσο και από Venture Capital (2013), με ποσά που συνολικά αγγίζουν τα 3 εκατομμύρια ευρώ.Τα προϊόντα της εταιρείας πωλούνται στη διεθνή αγορά και οι πελάτες της κάνουν χρήση των WiSmart παρέχοντας καταναλωτικά προϊόντα και λύσεις στο χώρο του Έξυπνου Σπιτιού, της Βιομηχανίας κλπ. Η εταιρεία επεκτείνει τις δραστηριότητές της σε τομείς που σχετίζονται με τον εντοπισμό αντικειμένων και ανθρώπων σε πραγματικό χρόνο (Real Time Location Systems).

Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων Διόφαντος

Τo I.T.Y.E. είναι ερευνητικός και τεχνολογικός φορέας με σκοπό την έρευνα και την αποτελεσματική αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.). Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στον τομέα της εκπαίδευσης, με την ανάπτυξη και εφαρμογή των συμβατικών & ψηφιακών μέσων στην εκπαίδευση και τη δια βίου μάθηση, την έκδοση έντυπου και ηλεκτρονικού εκπαιδευτικού υλικού, τη διοίκηση και διαχείριση του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου, καθώς και την υποστήριξη της οργάνωσης και λειτουργίας των ηλεκτρονικών υποδομών του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και όλων των εκπαιδευτικών μονάδων.

Εργαστήριο Κατανεμημένων Συστημάτων και Τηλεματικής

Το Εργαστήριο Κατανεμημένων Συστημάτων & Τηλεματικής (ΕΚΣΤ) στελεχώνεται από 11 άτομα (καθηγητές Πανεπιστημίου, μεταδιδάκτορες,μεταπτυχιακούς και προπτυχιακούς φοιτητές) και είναι ένα από 13 εργαστήρια που έχει συνολικά το Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής (ΤΜΗΥ&Π) του Πανεπιστημίου Πατρών.Το Εργαστήριο, δραστηριοποιείται στην ευρύτερη θεματική περιοχή των Δικτύων Επόμενης Γενιάς, και συγκεκριμένα σε θέματα που αφορούν Κινητά Δίκτυα Επικοινωνιών, Αλγόριθμους και Πρωτόκολλα για Δίκτυα Υψηλών Ταχυτήτων, Cross Layer (Διαστρωματικούς) Μηχανισμούς, Δικτυακές Προσομοιώσεις και Δοκιμές.