Παρουσίαση των αλγορίθμων για την εκτίμηση θέσης

Την Παρασκευή 25/1/2019 και ώρα 3:30-4:30 μ.μ, πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα 0.I.6 (όροφος 0, πτέρυγα I, στο βάθος) του κτιρίου του ΙΤΥΕ, μια παρουσίαση των αλγορίθμων για την εκτίμηση θέσης σε δίκτυα long range / low power που βρέθηκαν στη βιβλιογραφία, κατά την πρώτη ΕΕ του WeSAR. Η σχετική παρουσίαση είναι διαθέσιμη εδώ